Metatags behoren tot de meest gebruikte middelen om te worden gevonden te door een robot. Het zijn enkele regels die in de code worden opgenomen waardoor een extra zoekwaarde wordt gegeven aan uw webpagina's.

In deze metatags kunt u vrijwel alles neerzetten waarop u gevonden wilt worden. Deze metatags moeten in de HTML tekst van een webpagina  tussen de tags: <head> en </head> geplaatst worden. Deze tags vind u bovenaan in de code van elke website pagina.

meta name="description"

Deze metatag wordt gebruikt om de gebruikers van een zoekmachine te laten weten wat ze op uw webpagina kunnen verwachten. Het is daarom van belang om een zo'n pakkend mogelijk kort verhaaltje te schrijven.

In te vullen als:
<meta name="description" content="Op deze site vindt u alles over.......">

meta name="keywords"

Deze metatag wordt gebruikt om trefwoorden te selecteren waarop uw webpagina moet worden gevonden. Omdat sommige robots een beperkt aantal trefwoorden per webpagina kunnen meenemen naar de zoekmachine moeten de belangrijkste trefwoorden vooraan in de metatag worden geplaatst. 

In te vullen als:
<meta name="keywords" content="trefwoord1, trefwoord 2, enz">

Geavanceerde metatags

Sommige zoekmachines hebben extra functies zoals zoeken op auteur, copyrights etc. Met de hierna volgende metatags kunt u er voor zorgen dat ook uw webpagina in deze functies wordt opgenomen.

meta name="AUTHOR/AUTEUR"

Deze metatag wordt gebruikt om de auteur van de website weer te geven.

In te vullen als:
<meta name="AUTHOR/AUTEUR" content="Naam van auteur">

meta name="COPYRIGHTS"

Deze metatag wordt gebruikt om de copyrighthouder van de website weer te geven.

In te vullen als:
<meta name="COPYRIGHTS" content="Naam van copyrighthouder">

meta name="GRAPHICS"

Deze metatag wordt gebruikt om de ontwerper van de grafische onderdelen van de website weer te geven.

In te vullen als:
<meta name="GRAPHICS" content="Naam van grafisch ontwerper">

meta name="robots"

Verder is het belangrijk dat u de volgende metatag toevoegt. Deze is gemaakt om sommige robots al dan niet toegang te geven tot uw website. Wanneer u alle robots toegang tot uw pagina's wilt verlenen vult u "all" in.

In te vullen als:
<meta name="robots" content="all">

Daarnaast kunt u ook de robot de aanwijzingen geven of uw site in hun databank opgenomen moet worden en of de LINKS op uw site ook geïndexeerd moeten worden. 

INDEX = site in de databank opnemen

NOINDEX = site niet in de databank opnemen

FOLLOW = links in de site volgen

NOFOLLOW = links niet volgen

meta name="revisit-after"

Hier kunt u aangeven wanneer de robot of spider uw website weer moet bezoeken en veranderingen moet doorvoeren.
U kunt hier dagen (DAYS) of maanden (MONTH) opgeven. Het aantal dagen moet tussen de 1 en 31 liggen.
Geef wel een realistische waarde op, aangezien een aantal zoekmachines uw website uitsluiten bij misbruik van de revisit-tag.

(aanvullende informatie)

Waarom moet u een aanvullende omschrijving opgeven ?
Dit is een onbekende meta-tag. Door het toevoegen van de drie (3) belangrijkste steekwoorden in een aanvullende omschrijving kunt u bij sommige zoekmachines merkbaar hoger op de resultatenpagina komen.
Geef maximaal drie (3) woorden op en plaats een komma tussen de woorden. Gebruik geen aparte tekens of uitroepteken.Bedrijvenweb is onderdeel van IT-Ernity
Bedrijvenweb is onderdeel van IT-Ernity
Bedrijvenweb - ISO 27001 gecertificeerd
Bedrijvenweb - ISO 27001 gecertificeerd
Bedrijvenweb - ISO 9001 gecertificeerd
Bedrijvenweb - ISO 9001 gecertificeerd