Zowel wijzelf als onze klanten zijn ongewild betrokken bij de negatieve effecten van spam. Wat kunt u zelf doen in de strijd tegen spam?

Naar uw spambox

Standaard zorgen wij ervoor dat uw spam wordt afgeleverd in een aparte mailbox, de 'spambox'. Wij adviseren u uw spambox af en toe te controleren op legitieme e-mail, en de spambox daarna te legen. Dit doet u door in te loggen via webmail: ga naar mail.[uwdomein][extensie], dus zonder "www", en type achter [extensie] ":8383". U kunt nu inloggen met uw gebruikersnaam spam@[uwdomein][extensie], waarbij uw wachtwoord identiek is aan het wachtwoord van uw hoofdaccount.

Spam in reguliere inbox

Spammers kunnen actief zijn onder uw domein. Zij misbruiken deze techniek om niet zélf bedolven te worden door automatische retourberichten. Onze technici kunnen gelukkig 90% van deze berichten voor u afvangen. Echter, niet alle mailservers retourneren het originele bericht. Hierdoor worden retourberichten gezien als legitieme e-mail, welke automatisch in uw reguliere inbox wordt afgeleverd...

Wat u zelf kunt doen

U kunt al heel veel doen door zelf uw zogenaamde nobody-alias te verwijderen (nobody@[uwdomein].[extensie]).  Let op: u dient eerst alle wél gebruikte e-mail adressen op de server bekend te maken. Dit kan als aparte mailbox, of als verwijzing naar de mailbox [uwdomein]. Het aanmaken van mailboxen en aliassen en het verwijderen van de nobody-alias dient te gebeuren via webmail (zie hierboven). Enig nadeel: als een mailer een typefout maakt in een e-mail adres van uw organisatie, zal deze e-mail niet meer aankomen.Bedrijvenweb is onderdeel van IT-Ernity
Bedrijvenweb is onderdeel van IT-Ernity
Bedrijvenweb - ISO 27001 gecertificeerd
Bedrijvenweb - ISO 27001 gecertificeerd
Bedrijvenweb - ISO 9001 gecertificeerd
Bedrijvenweb - ISO 9001 gecertificeerd