Error 404 not found, connect errors ... deze foutmeldingen verschijnen als een typefout wordt gemaakt bij het aanroepen van een webpagina of directory die niet bestaat.

Persoonlijke 404 error

Wij bieden u bij elk websitepakket de mogelijkheid om voor de errorpagina een eigen ontwerp te maken. Op deze manier maakt u aan de bezoeker van uw website op een vriendelijke, persoonlijke manier duidelijk dat de gevraagde webpagina niet kan worden weergegeven. Op deze errorpagina kan bijvoorbeeld een link naar uw homepage worden gezet, zodat uw bezoeker in ieder geval op uw website terechtkomt.

Betekenis error meldingen

Onpersoonlijke errorpagina's laten een Engelstalige foutcode zien. Uw oproeppoging wordt daarbij zonder enige toelichting beŽindigd. Hieronder ziet u een overzicht van de betekenis van de bekende error meldingen.

Error 400: Bad Request
Error 401: Unauthorized
Error 402: Payment Required
Error 403: Forbidden
Error 404: Not Found
Error 405: Method Not Allowed
Error 406: Not Acceptable
Error 407: Proxy Authentication Required
Error 408: Request Timeout
Error 409: Conflict
Error 410: Gone
Error 411: Length Required
Error 412: Precondition Failed
Error 413: Request Entity Too Large
Error 414: Request-URI Too Long
Error 415: Unsupported Media Type
Error 416: Requested Range Not Satisfiable
Error 417: Expectation Failed
Error 500: Internal Server Error
Error 501: Not Implemented
Error 502: Bad Gateway
Error 503: Service Unavailable
Error 505: HTTP Version Not SupportedBedrijvenweb is onderdeel van IT-Ernity
Bedrijvenweb is onderdeel van IT-Ernity
Bedrijvenweb - ISO 27001 gecertificeerd
Bedrijvenweb - ISO 27001 gecertificeerd
Bedrijvenweb - ISO 9001 gecertificeerd
Bedrijvenweb - ISO 9001 gecertificeerd