Het opzetten van een mailinglist

1. Log in op de mailserver (http://mail.uwdomein.nl:8383).
2. Selecteer onder "Administratie"; "Mailing Listen".
3. Onderstaand scherm verschijnt:

 

4. Vul bij "Naam" de naam van de mailinglist in die aangemaakt moet worden.
5. Geef bij "Omschrijving" een korte beschrijving van de mailinglist.
6. Vul bij "Beheerder" het e-mail adres in van degene die deze mailinglist gaat onderhouden.
7. Druk nu op aanmaken, waarna de mailinglist wordt aangemaakt.

De mailinglists van Bedrijvenweb Nederland bieden de volgende faciliteiten:

 • De lists kunnen compleet “open” zijn, d.w.z. dat iedereen een e-mail naar de list kan sturen die vervolgens naar alle leden word doorgestuurd.
 • De lists kunnen “public” zijn, d.w.z. dat iedereen zich kan aanmelden bij de lijst door een e-mail naar de lijst te sturen.
 • De lists kunnen “unmoderated” zijn, (elke e-mail die wordt gestuurd naar de list wordt direct doorgestuurd naar de lijstleden) of “moderated” (alle e-mail wordt eerst gelezen door de beheerder alvorens deze wordt doorgestuurd).
 • Berichten die naar de listserver worden gestuurd kunnen gecontroleerd worden op een wachtwoord voor degenen die ingeschreven staan in de “poster list” (een lijst van leden, die geautoriseerd zijn om e-mail te sturen naar de listserver).
 • De lists kunnen ook privé zijn. Een privé lijst accepteert geen “Subscribe” commando; alleen de list administrator  kan personen toevoegen aan de list.
 • Berichten aan de list-server kunnen worden verzameld en periodiek worden verstuurd als een “digest”. De list administrator kan een tekst identificatie string toevoegen in de Subject regel, om aan te geven dat het bericht bedoeld is voor alle leden van een “digist”. 
 • De list administrator kan een eigen kop- en voettekst (kan informatie zoals Subscribe en Unsubscribe informatie bevatten) toevoegen aan alle berichten die gepost worden naar de list (of digist).

Mail die wordt verstuurd door een listserver en opnieuw verstuurd wordt naar de lijst van subscribers is “posted”. Afhankelijk van het type kunnen leden e-mail zenden naar de lijst. Er zijn drie typen basislijsten, te weten:

 • Open lists (iedereen kan een bericht versturen naar de list; de verzender hoeft niet bekend te zijn als subscriber).
 • Subscriber lists (iedereen die lid is kan e-mail naar de list sturen).
 • Moderated lists (alleen de list eigenaar kan e-mail verzenden naar de list).

De verzending van berichten naar elk type lijst kan worden toegewezen naar één of enkele van de volgende punten:

 • Een verplicht wachtwoord
 • Een poster list

Wanneer een wachtwoord of posterlist is aangezet, krijgt iedereen die e-mail stuurt en die niet voldoet aan het wachtwoord of niet is opgenomen in de poster list, z’n e-mail terug. De list-owner (eigenaar) of moderator is wel in staat om e-mail naar de list te zenden, ongeacht wachtwoord of vermelding in posterlist. Een wachtwoord voor een mailing list kan voor u op de mailserver voor u ingesteld worden. Een aanvraag hiervoor kunt u sturen aan help@bedrijvenweb.nl.

De lijst configureren

Wanneer u een beginnende gebruiker bent, raden wij u aan om eerst onderstaande beschrijvingen door te lezen voordat u de mailinglist gaat configureren.

Bedrijvenweb bied de volgende soorten mailing listen:

 • Openlist
 • Subscriberlist
 • Moderatedlist
Karakteristieke punten van een Openlist zijn de volgende:
 • iedereen kan verzenden naar de list door een bericht te zenden naar een adres zoals: listname@domein.nl, dit alleen wanneer het gebruik van Use Password en Use Posters uit staan.
 • Wanneer Use Password aan staat, kunnen alleen degene die een wachtwoord hebben berichten naar de list versturen.
 • Wanneer Enable Poster Lists aan staat, kunnen alleen degenen die zijn toegevoegd aan de poster list e-mail verzenden naar de list.
 • Wanneer beideUse Password en Enable Poster Lists  aan staan, moet de poster gebruik maken van een wachtwoord om een bericht naar de list te versturen.
Karakteristieke punten van een Subscriberlist zijn:
 • De list bevat alleen leden. Om lid te worden is het voldoende een e-mail te sturen naar de list server imailsrv@domein.nl (domein.nl staat voor uw domeinnaam). In de body van het bericht moet het "subscribe" commando worden ingevuld en de naam van de list.
 • Leden kunnen verzenden door een e-mail te sturen naar een e-mail adres zoals: listnaam@domein.nl. De   Use Password en Enable Posters list dient wel uit te staan.
 • Wanneer Use Password aan staat, kan alleen met het juiste wachtwoord verzending naar de list plaatsvinden.
 • Wanneer Enable Poster Lists aan staat, dan kunnen alleen degenen, die zijn toegevoegd aan de poster list, e-mail verzenden naar de list.
 • Wanneer beide  Use Password en Enable Poster Lists  aan staan, moet de poster gebruik maken van een wachtwoord om een bericht naar de list te versturen.
Karakteristieke punten van een Moderatedlist zijn de volgende:
 • De moderator kan e-mail verzenden met een e-mail adres als: listnaam@domein.nl, dit alleen wanneer de  Use Password en Enable Posters list uit staan.
 • Wanneer alleen Use Password aan staat, moet de moderator een wachtwoord invullen om een bericht te kunnen verzenden naar de list. Hiermee wordt voorkomen dat iemand anders zich voordoet als de moderator, door z'n e-mail adres te gebruiken.
 • Wanneer alleen Enable Poster Lists aan staat, ontvangt de moderator alleen e-mail van degenen, die in de Posters list worden vermeld.
 • Wanneer beide Use Password en Enable Poster Lists  aan staan, ontvangt de moderator alleen e-mail van degenen, die in de Posters list staan vermeld en moet de moderator een wachtwoord gebruiken om naar de list te kunnen verzenden.
 • Uit veiligheids oogpunt kan alleen een locale gebruiker moderator zijn van een list.

Configureren van de list.

1. Log in op de mailserver (http://mail.domein.nl:8383).
2. Selecteer onder "Administratie"; "Mailing Lijsten".
3. Op deze pagina bevinden zich de door u aangemaakte mailinglijsten. Met behulp van de  "Set" knop achter de mailinglist kan de mailing list worden ingesteld.

LETOP! Wanneer de configuratie van uw mailinglist is voltooid druk dan eerst op "Log off" voordat u verder gaat met de rest van uw e-mail instellingen. Dit om te voorkomen dat u dubbel bent ingelogd.

Aanmelden en afmelden bij een lijst

De volgende voorbeelden gaan ervan uit dat er een list is genaamd bwn op een domein domein.nl. De commando’s om te Subscriben en Unsubscriben zijn de volgende

 • Om te Subscriben naar een list

To: imailsrv@uwdomein.nl
Subject:

Subscribe bwn Fred Frarkle

 • Om te Unsubscriben naar een list

To: imailsrv@uwdomein.nl
Subject:

Unsubscribe bwn Fred Frarkle

E-mail verzenden naar de lijst.

Een gebruiker kan een bericht verzenden naar de naam van de mailinglist.  Voorbeeld: Om een bericht te verzenden naar een “bier” list op domein.nl, moet de gebruiker het volgende in vullen: To: bier@uwdomein.nl Subject: India Pale Ale

… body van het bericht …

Het gebruik van een wachtwoord: De eerste karakters op de Subject regel moet het wachtwoord zijn, ingesloten in twee blokhaken en dubbele punten:

To: bier@uwdomein.nl
Subject: [:wachtwoord:] India Pale Ale

… body van het bericht …

LETOP:

Let er bij het verzenden van een bericht naar de mailinglist goed op wat voor list het is.
Wanneer er een e-mail naar een moderatored list wordt verzonden, dan moet het reply adres het e-mail adres zijn van de moderator.
De meest eenvoudige manier om dit te bewerkstelligen is door een e-mail naar de list te sturen vanuit het mailmenu van de moderator.

Wanneer er een wachtwoord staat ingesteld voor de mailinglist dan zal deze op de volgende wijze in het onderwerp van de e-mail worden geplaatst:

[:password:] Onderwerp van de e-mail

Opsparen van berichten

Het is mogelijk om berichten die aan de list wordt gestuurd op te sparen en deze in één keer als één bericht te verzenden. Dit heet ook wel een "Digist".

In het e-mail beheermenu moet de optie "Berichten opsparen" aan staan.
Leden van de mailing list kunnen met onderstaand commando lid worden van de Digist. Hun naam wordt dan verwijderd uit de standaard ledenlijst en wordt toegevoegd aan de digist gebruikerslijst.

Aanmelden bij de Digist:

To: imailsrv@uwdomein.nl
Subject: set mode digist

Afmelden bij de Digist:

To: imailsrv@uwdomein.nl
Subject: set mode standard

In hetzelfde menu kan eveneens worden aangegeven, hoe vaak de digist verstuurd moet worden.

Belangrijk om te weten!

Wanneer een e-mail verstuurd wordt naar de mailing list, dan krijgt deze e-mail als "From" adres het e-mail adres van de mailing list. Dit komt omdat de mailing list de 'persoon' is die de e-mail verstuurt.

Wanneer een e-mail wordt verzonden als "info@uwdomein.nl" naar de mailing list, dan krijgen de leden een e-mail binnen met als "From" adres: "naam_mailinglijst@uwdomein.nl".

Het opzeggen via de subject regel is alleen mogelijk wanneer u een NT-pakket heeft en gebruik maakt van dezelfde server. De listserver maakt namelijk gebruik van een ip-koppeling.Bedrijvenweb is onderdeel van IT-Ernity
Bedrijvenweb is onderdeel van IT-Ernity
Bedrijvenweb - ISO 27001 gecertificeerd
Bedrijvenweb - ISO 27001 gecertificeerd
Bedrijvenweb - ISO 9001 gecertificeerd
Bedrijvenweb - ISO 9001 gecertificeerd