Bij uw hostingpakket kunt u een standaard e-mail beheermenu gebruiken. Deze kunt u vinden op http://mail.uwdomein.nl:8383. Voer uw gebruikersnaam in, gevolgd door @domeinnaam en uw wachtwoord.

Nobody alias

Zolang uw domeinnaam nog niet aan één van de webservers is gekoppeld, kunt u het e-mail beheermenu via een alternatief adres bereiken. U kunt dit alternatieve adres vinden in de bevestiging van uw hosting pakket. Standaard is de alias 'Nobody' aangemaakt. Deze functie vangt alle e-mail op die niet gespecificeerd is, en stuurt deze door naar een door u in te stellen ander e-mailadres.

Instellingsproblemen beheermenu

Meestal is de internet configuratie van uw computer de oorzaak van instellingsproblemen met het e-mail beheermenu. Let op dat de "PCT 1.0" optie in uw browser is geactiveerd. Ook een verkeerd ingestelde Proxy-server kan problemen veroorzaken. In dat geval kunnen niet alle gegevens in de juiste volgorde naar de mailserver worden gestuurd, waardoor deze zijn processen niet op de juiste manier kan uitvoeren.

E-mail mappen en gebruikers

Het e-mail beheermenu bevat een compleet e-mail beheer systeem: u kunt dit zien als een "online Microsoft Outlook". Hierin kunt u alle instellingen gebruiken die u ook op uw eigen computer gewend bent, zoals een maken van een adresboek en het ordenen en opslaan van binnengekomen e-mail in e-mail mappen: de in een map opgeslagen e-mail kunt u niet apart binnenhalen met uw eigen, lokale e-mail programma. U zult dan eerst de e-mail moeten verplaatsen naar de "Main" mailbox van de gebruiker. Als u een POP3/Mailbox aanmaakt kunt u tevens een gebruiker aanmaken. Deze gebruiker kan dan ook gebruikmaken van dit online e-mail beheermenu.

Gebruikers toevoegen (POP3-boxen)

Wanneer u rechten heeft om gebruikers te beheren, dan kunt u deze toevoegen, wijzigen en verwijderen. Wanneer u beheerder van het systeem bent, kunt u voor elke host gebruikers aanmaken, wijzigen en verwijderen. Een gebruiker toevoegen:

1. Ga naar de Gebruikers pagina. Deze pagina bevindt zich in het hoofdmenu onder het kopje Opties - Administratie.
2. Kies u uit deze lijst de gewenste host (het domein) en klik op de Status knop om de lijst van gebruikers voor die host te zien. Wanneer geen keuzemogelijkheid aanwezig is, verschijnt automatisch de lijst van gebruikers voor de betreffende host.
3. Klik op de Toevoegen knop en voer de gebruikersinformatie van de nieuwe gebruiker in.
4. Klik op de Bewaar knop om een gebruiker toe te voegen. De gebruikersnaam wordt aan de lijst van gebruikers toegevoegd.

Alle gebruikers die in de lijst staan kunnen e-mail berichten ontvangen. Als uw domeinnaam "uwdomein.nl" is, en de gebruiker "voorbeeld" heet, zullen e-mail berichten verzonden naar "voorbeeld@uwdomein.nl", in de postmap van deze gebruiker komen. Wilt u een gebruiker weergeven, wijzigen of verwijderen, selecteer dan de gebruiker in de lijst en klik op de Weergeven knop.

Wanneer wijzigingen in de instellingen van de betreffende gebruiker moeten worden aangebracht kan gebruik worden gemaakt van de volgende knoppen:

1. Klik op de Wijzig wachtwoord knop om het wachtwoord van de gebruiker te wijzigen.
2. Klik op de Wijzigen knop om de andere instellingen van de gebruiker te wijzigen.
3. Klik op de Verwijderen knop om een geselecteerde gebruiker uit de lijst te verwijderen.

E-mail berichten filtering

Inkomende berichten kunnen worden doorgezonden op basis van regels die gelden voor de velden Aan, Van, Afzender, Onderwerp, de hele Header (alles behalve het bericht zelf), of het Bericht zelf.

1. Selecteer het veld waarin gezocht moet worden.
2. Selecteer "voor komt" om de regel te laten zoeken naar berichten die de zoekopdracht bevatten; selecteer "niet voor komt" om de regel te laten zoeken naar berichten die de zoekopdracht juist niet bevatten.
3. Vul de zoekopdracht in zoals hieronder uitgelegd wordt.
4. Kies bij "naar de postmap" de postmap waarheen de berichten die aan de regel voldoen gestuurd moeten worden. Wanneer een postmap wordt opgegeven die nog niet bestaat (in het veld achter de lijst met postmappen), wordt deze aangemaakt onder de gebruikersnaam waaronder ingelogd is.
Een POP3-gebruiker zal deze postmap alleen zien wanneer hij inlogt in het formaat gebruikersnaam-postmap. Voer NUL in om het bericht te negeren.

Opmerking voor beheerders:
Als de regel wordt ingesteld voor een host, moet u in het "naar de postmap" veld de gebruikersnaam invullen, zodat de berichten die aan de regel voldoen naar die gebruiker gestuurd worden. Wanneer u het bericht naar een gespecificeerde postmap van die gebruiker wilt sturen, moet u een verbindingsstreepje (hyphen) en de naam van de postmap achter de gebruikersnaam toevoegen. Het resultaat zou er zo uit kunnen zien: gebruikersnaam-postmap@domein.nl. Net als bij een niet-domein gebonden regel, kunt u ook NUL invullen om het bericht te negeren. Ook kunt een een nieuwe naam voor een postmap opgeven, waarna deze postmap aangemaakt zal worden.

5.
Vink Hoofdletter gevoelig aan wanneer het gebruik van hoofdletters en kleine letters in de te doorzoeken tekst overeen moet komen met het gebruik hiervan in de zoekopdracht. Laat het vakje ongevinkt wanneer het niet uit maakt of het gebruik van hoofdletters in de te doorzoeken tekst overeen komt met de zoekopdracht.Bedrijvenweb is onderdeel van IT-Ernity
Bedrijvenweb is onderdeel van IT-Ernity
Bedrijvenweb - ISO 27001 gecertificeerd
Bedrijvenweb - ISO 27001 gecertificeerd
Bedrijvenweb - ISO 9001 gecertificeerd
Bedrijvenweb - ISO 9001 gecertificeerd