Hoe worden de rechten van een bestand in een FTP omgeving gewijzigd?

De manier om de rechten van een script te veranderen is afhankelijk van het FTP programma dat u gebruikt en op welk platform. Hieronder staan de meest voorkomende beschreven. Bij problemen kunt u uw vragen sturen naar : help@bedrijvenweb.nl.

MS Windows, Windows-95, Windows-NT
Voor Windows raden wij WS_FTP programma aan (WS FTP).

  1. Selecteer in het "Remote" window van WS_FTP het cgi-script.
  2. Klik met de rechter-muis-knop in dit "Remote" window, en kies chmod (UNIX) in het popup menu.
  3. Verander vervolgens de instellingen zoals hieronder staan vermeld en klik dan op OK.
    Wanneer de chmod actie is geslaagd zal de volgende melding verschijnen:
    200 CHMOD command successful.

Macintosh
Voor Macintosh raden wij Fetch aan

  1. Kies het bestand file.cgi
  2. Selecteer REMOTE|SET PERMISSIONS
  3. Stel de juiste waarden in.

CGI-Scripts
LET OP: De beste instelling voor een CGI-script is:
rwxr-xr-x (chmod 755)

Wat zijn de volledige directory namen in uw domein ?

Veel PERL programma's hebben een volledige padnaam nodig van uw bestanden. De configuratie van een counter script zal bijvoorbeeld de volledige bestandsnaam met padnaam moeten kennen om goed te kunnen functioneren. Een vaak gemaakte fout is om als padnaam bijvoorbeeld /cgi-bin/ te nemen, terwijl de correcte volledige padnaam van uw cgi-bin directory in werkelijkheid volledig anders is.

Om in uw script wel met de volledige padnaam te kunnen werken wordt gebruik gemaakt van de 'enviroment' variabele HOME. In een PERL script kan deze als volgt worden opgevraagd : $ENV{'HOME'}. Om een bestand in uw HTML directory op te vragen in PERL gaat u dus als volgt te werk:

$bestand="$ENV{'DOCUMENT_ROOT"}/";

Server Error- The server encountered an internal error...

Deze melding wordt gegenereerd wanneer het cgi-programma zelf niet in orde is. Zie Hoe kunnen PERL scripts getest worden op juistheid? voor een oplossing.

Andere mogelijke redenen zijn:

Wanneer uw script HTML als output heeft, moet u een juiste header gebruiken. In dit geval:

Content-Type: text/html

gevolgd door twee returns. In een PERL script ziet het er dan als volgt uit:

print "Content-Type: text/html\n\n";Bedrijvenweb is onderdeel van IT-Ernity
Bedrijvenweb is onderdeel van IT-Ernity
Bedrijvenweb - ISO 27001 gecertificeerd
Bedrijvenweb - ISO 27001 gecertificeerd
Bedrijvenweb - ISO 9001 gecertificeerd
Bedrijvenweb - ISO 9001 gecertificeerd