Bedrijvenweb werkt samen met niet-commerciŽle organisaties, zoals de Nederlandse overheid en de internationale TYPO3 Association.

Convenantpartner Nederlandse overheid

Bedrijvenweb werkt actief mee aan de realisatie van Nederlandse taxonomie. Bij het inrichten van de procesinfrastructuur, nodig om gegevens tussen overheid en markt uit te wisselen, werken wij al vanaf het eerste uur samen met het CBS, de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel. Deze samenwerking is vastgelegd in een officieel convenant. Wij hebben direct toegang tot het Taxonomie Overleg, statusrapporten en de technische aansluitspecificaties.

Open source technologie TYPO3

Bedrijvenweb is groot voorstander van gebruik van open source technologie. In 2004 werd de TYPO3 Association opgericht, een niet-commerciŽle organisatie die de ontwikkeling en distributie van open source software stimuleert, transparanter en efficienter maakt. Vanuit Duitsland is deze beweging uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie, gesteund door members en sponsors. Bedrijvenweb is officieel Association Member van de TYPO3 Association.



Bedrijvenweb is onderdeel van IT-Ernity
Bedrijvenweb is onderdeel van IT-Ernity
Bedrijvenweb - ISO 27001 gecertificeerd
Bedrijvenweb - ISO 27001 gecertificeerd
Bedrijvenweb - ISO 9001 gecertificeerd
Bedrijvenweb - ISO 9001 gecertificeerd