Paniek onder softwareleveranciers. Door toedoen van de Nederlandse overheid lijken hun investeringen in de productie van nieuwe software in rook op te gaan. Afgelopen jaar werkten zij aan de invoer van XBRL, een nieuwe computertaal. Namens de overheid coŲrdineert het Nederlandse Taxonomie Project (NTP) de invoer van XBRL. De paniek is ontstaan doordat de overheid kiest voor software waarover zij richting de leveranciers nooit officieel heeft gecommuniceerd.


Invoer XBRL

Alles draait om de invoer van XBRL. XBRL is een open standaard voor het samenstellen en elektronisch uitwisselen van financiŽle rapportages via internet. XBRL maakt het makkelijk om documenten als jaarrekeningen en aangiftes bij de overheid te deponeren. Dat levert volgens de overheid een miljoenenbesparing op.

FinanciŽn en Justitie
ďZie het als een gemeenschappelijke standaard voor communicatie met de overheid, net als DigiDĒ vertelt Paul Klinkert van Bedrijvenweb. ďOm deze standaard van de grond te krijgen werken de ministeries van FinanciŽn en Justitie in het NTP nauw samen met softwareleveranciers. Er is zelfs over en weer een convenant gesloten. Wat nu opeens op losse schroeven staat, is de manier waarůp financiŽle XBRL-documenten kunnen worden ingeleverdĒ.

Softwareleveranciers
Tot nu toe hebben softwareleveranciers gewerkt aan inlevering via het zogenaamde Overheids Transactie Portaal (OTP). De Belastingdienst, het CBS en Kamer van Koophandel verleenden hieraan medewerking in allerlei testprocedures. Op 1 januari zouden alle betrokken partijen klaar moeten zijn.

OTP vervallen
Vandaag liet het coŲrdinerende NTP weten dat inlevering via het OTP komt te vervallen. Met name de Kamer van Koophandel heeft een voorkeur voor een andere manier. Een manier waarover het NTP nooit officieel richting aangesloten softwareleveranciers heeft gecommuniceerd, en waarbij het commercieel belang niet over meerdere partijen is verdeeld.

Miljoenen paradox
Bedrijvenweb is applicatiehoster en intermediair tussen softwareleveranciers en overheidsinstanties die met XBRL werken. "Of nu voor OTP of een ander kanaal wordt gekozen, is voor ůnze klanten niet relevant. Die keuze is niet van invloed op ons XBRL-product. Maar waar de overheid zei dat XBRL een lastenverlichting van miljoenen ging opleveren, levert de koerswijziging van diezelfde overheid een schade op van misschien dezelfde omvang.

Massaal ombouwen
Softwaremakers die zelf XBRL-oplossingen hebben ontwikkeld of hebben ingekocht, kunnen nu massaal gaan ombouwen. Tenzij zij voldoende extra budget hebben om zich aan te passen aan de verrassend nieuwe technische inzichten bij de overheidĒ.
Bedrijvenweb is onderdeel van IT-Ernity
Bedrijvenweb is onderdeel van IT-Ernity
Bedrijvenweb - ISO 27001 gecertificeerd
Bedrijvenweb - ISO 27001 gecertificeerd
Bedrijvenweb - ISO 9001 gecertificeerd
Bedrijvenweb - ISO 9001 gecertificeerd