Adreswijzigingen of wijzigingen van contactpersonen bij de .nl domein registratie verwerken wij kostenloos.

Voor wijzigingen bij overige domein registraties (buitenlands) bedragen de kosten € 20,- eenmalig per domeinnaam. Als echter de eigenaar (owner) van het domein dient te veranderen, dan wordt er gesproken van een registratie "overdracht". Hiervoor geldt een aparte procedure. Voor de overdracht van een domeinnaam maken wij onderscheid tussen een juridische overdracht en een financiële overdracht.

Overdracht domein registratie

Bij een financiële overdracht verandert de factuurdebiteur, maar verandert de eigenaar van het domein niet automatisch mee. Bij een juridische overdracht verandert de eigenaar van het domein, maar verandert de factuurdebiteur niet automatisch mee. Uiteraard zijn beide domein overdrachten regelmatig van toepassing en wordt de nieuwe domeinhouder meestal ook de nieuwe factuurdebiteur. Dit is echter niet noodzakelijk, vandaar deze twee afzonderlijke procedures.

Financiële domein overdracht

Aan een financiële domein overdracht zijn geen kosten verbonden. Via onze administratie kan een financiële domein overdracht van één of meerdere domeinen worden aangevraagd. In overleg met beide factuurdebiteuren wordt de aanvraag gratis uitgevoerd.

Juridische domein overdracht

Voor een juridische domein overdracht bedragen de kosten éénmalig € 70,- per domein. De kosten van het juridisch overdragen van een domeinnaam zijn vele malen hoger dan het aanvragen van een nieuwe domeinnaam. Dat komt omdat de overdrachtsprocedure handmatig wordt verwerkt. Bovendien vinden bij een juridische domein overdracht controles plaats die ervoor zorgen dat de juiste gegevens worden opgenomen. Fraude via een juridische domein overdracht is langs deze weg zo goed als uitgesloten.

Overdracht 20 of meer domeinen

De bovenstaande procedures en kosten zijn gebaseerd op basis van de overdracht van één domeinnaam. Voor de juridische overdracht van 20 of meer domeinnamen naar dezelfde nieuwe eigenaar kan één overeenkomst worden gemaakt. Hierbij kunnen de kosten lager uitvallen. Neem contact op met onze afdeling Administratie of bel (0347) 322 444.Bedrijvenweb is onderdeel van IT-Ernity
Bedrijvenweb is onderdeel van IT-Ernity
Bedrijvenweb - ISO 27001 gecertificeerd
Bedrijvenweb - ISO 27001 gecertificeerd
Bedrijvenweb - ISO 9001 gecertificeerd
Bedrijvenweb - ISO 9001 gecertificeerd